FR | DE | NL

Radon

Radon is een radioactief gas dat ontstaat door het verval van uranium aanwezig in de bodem en in gesteenten. In België is het aanwezig in de ondergrond in veranderlijke hoeveelheden, afhankelijk van de geologische kenmerken van de bodem. Vanuit de ondergrond kan het om het even welk gebouw binnendringen. Wanneer radon wordt ingeademd, dringt het de longen binnen en bestraalt daar het longweefsel. Dit kan leiden tot beschadiging van het longweefsel en uiteindelijk zelfs tot kanker. Radon veroorzaakt elk jaar ongeveer 480 gevallen van longkanker in België.


Meer  informatie over radon, over de gevolgen ervan voor de gezondheid en over mogelijke meet- en remediëringsmethodes is beschikbaar op de website van het FANC. U kunt ook meer informatie bekomen over radon via het e-mailadres radon@fanc.fgov.be.


Klik hier om de kaart van het radonrisico in België te bekijken.


Verdere inlichtingen m.b.t. de provinciale instellingen die de radonproblematiek in Wallonië beheren op provinciaal niveau (informatie, meting en opvolging) kunt u vinden op de sites van de vijf Waalse provincies: Waals-BrabantHenegouwenLuikLuxemburgNamen. Voor het Brussels Gewest vindt u meer informatie op de site van het RCIB.

Een initiatief van:

het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC), het Brussels Gewest (RCIB) en voor Wallonië de vijf provincies van Wallonië (door de SAMI/LPI)

© Copyright 2018 FANC